Toespraak van Paus Franciscus tot de delegatie van “PRO PETRI SEDE”
maandag 24 februari 2020 – Sala del Concistoro

Broeders en zusters,
Ik ben blij u, leden van “Pro Petri Sede”, te mogen ontvangen en te kunnen ontmoeten n.a.v. uw bedevaart naar Rome. Net als Petrus zijt u naar hier gereisd, geleid door de liefde voor Christus. En door te bidden bij het graf van hem die zijn bloed vergoot voor zijn Meester en Redder hebt u een daad van geloof gesteld die u toelaat u geestelijk te herbronnen. Deze bedevaart is voor u ook een gelegenheid om uw financiële en spirituele steun te verlenen aan de sociale en caritatieve werken die verbonden zijn met mijn pastorale opdracht en met de activiteiten van de Heilige Stoel. Door in de voetstappen van uw voorgangers te treden neemt u deel aan de zending van de Kerk die strijdt voor de integrale menselijke ontwikkeling van elke persoon. Inderdaad de menselijke persoon moet altijd worden verdedigd en zijn integriteit en waardigheid beschermd, ongeacht zijn oorsprong of sociale status. In het ongebreideld najagen van bezit, carrière, eer en macht, worden zwakken en kleinen vaak miskend en afgewezen. Inderdaad, in de waanzinnige jacht op alles en bij de drang om alles onmiddellijk te willen bemachtigen, hindert diegene die achterblijft. Hij wordt beschouwd als afval. Hoeveel ouderen, ongeboren kinderen, gehandicapten en armen worden als nutteloos beschouwd (Homilie, 17.11.2019). Daarom steunt de Kerk, die een voorkeur heeft voor de armen, op mannen en vrouwen van goede wil, die doordrongen zijn van het evangelie om de vrede en de vreugde van de verrezen Heer te brengen aan iedereen die in nood is. Door uw caritatieve bijdrage aan het leven van de Kerk zijt u het zout en het licht (Mt. 5,13-14) dat zoveel mensen de smaak voor het leven teruggeeft.
Beste vrienden, ik dank u voor uw blijvende steun aan mijn opdracht als opvolger van de apostel Petrus. Vandaag worden we geconfronteerd met verschillende uitdagingen die betrekking hebben op de mensenfamilie en haar gemeenschappelijk huis. De kern van onze zorgen is de noodkreet van de mensen die lijden onder oorlog, migratie, armoede en beschadiging van het ecosysteem. De uitbuiting van de armen moet dringend stoppen. Er moet ook dringend een einde worden gesteld aan de wreedheden in de landen waar oorlogen en conflicten woeden, die vele mensen dwingen in ballingschap te gaan. Ik wil aandringen op de bescherming van ons leefmilieu, door nogmaals een oproep te doen tot ecologische bekering. Uw getuigenis van christelijk leven, dat zich manifesteert in uw vrijgevigheid en uw aandacht voor de anderen, nodigt ons vandaag uit om in te gaan tegen het algemene klimaat van individualisme, egoïsme en onverschilligheid, dat zowel de vrede onder de mensen bedreigt als het milieu. Ik nodig u uit om standvastig te blijven in uw overtuigingen en in uw geloof, om een vlam te zijn die hoop brengt in de harten van mannen en vrouwen van vandaag. Kies zoals de heilige Petrus het ruime sop en deel de grote liefde die Christus ons heeft geopenbaard.
Ik vertrouw elk van u en uw families evenals alle leden van uw vereniging toe aan de voorspraak van de maagd Maria, van Sint-Petrus en van de heiligen van uw landen. Graag geef ik u de apostolische zegen. En a.u.b., vergeet niet voor mij te bidden. Dank u.

(c) l’osservatore romano