Welkom bij Pro Petri Sede!

 

Pro Petri Sede”, “Voor de Stoel van Petrus”, is een vereniging die steun wil verlenen aan de actie van de opvolger van de apostel Petrus, nl. de paus van Rome. Deze steun neemt twee vormen aan: enerzijds financiële steun aan de sociale werken van de paus en anderzijds uitleg over en gebed voor de acties van de paus en de Heilige Stoel. Verbonden met de lokale Kerk werkt Pro Petri Sede samen met de bisschoppen.

Pro Petri Sede” heeft afdelingen in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. De organisatie vindt haar oorsprong in de 19de eeuw. Tussen 1860 en 1870 zijn heel wat jongeren uit onze landen naar Rome getrokken en hebben zich daar op vraag van Paus Pius IX (1846-1878) verdienstelijk gemaakt bij de (vergeefse) verdediging van de Pauselijke Staten. Daar ze een uniform droegen die op het uniform van een Franse legereenheid uit Algerije leek, werden ze “pauselijke zoeaven” genoemd. Teruggekeerd in hun land van herkomst na de “Val van Rome” in 1870, besloten ze de Heilige Vader op een andere manier verder te steunen en stichtten zij met dat doel op 6.11.1870 het verbond “Pro Petri Sede”.

Voor de geschiedenis van onze vereniging, – klik hier!

Volgens een eerbiedwaardige traditie worden de leden van Pro Petri Sede om de twee jaar in een private audiëntie door de paus ontvangen. Bij die gelegenheid overhandigen ze de Heilige Vader de ingezamelde giften en betuigen zij hem hun steun. De aangeboden financiële hulp wordt dan door de paus benut om ontwikkelingshulp en humanitaire acties van de Heilige Stoel mee te financieren.

Onze leden, donateurs en sympathisanten zijn vrouwen en mannen die op een bewuste manier hun geloof beleven. Overtuigd van het nut om de actie van de paus beter uit te leggen, proberen ze via het tijdschrift “Ten dienste van de Paus”, deze website, conferenties en andere activiteiten de rol van de opvolger van de apostel Petrus als garant van de eenheid van de Kerk te belichten. Het gebed voor de persoon van de paus – “Bid voor mij”, zegt Paus Franciscus op het einde van al zijn ontmoetingen – neemt hierbij een vooraanstaande plaats in.

Al wie de doelstellingen van onze vereniging onderschrijft kan er lid van worden, een abonnement op het Tijdschrift “Ten dienste van de Paus” nemen en/of een gift doen ten voordele van de actie van de paus.

Vandaag hoeven de pauselijke Staten niet meer verdedigd te worden maar het edelmoedige engagement van de pauselijke zoeaven blijft een voorbeeld van belangeloze toewijding voor de Kerk. In het begin van de XXIste eeuw is de paus meer dan ooit de “verkondiger van de blijde Boodschap, de bewaarder van de eenheid van de Kerk, de promotor van het oecumenisme en een centrale actor in de interreligieuze dialoog, ten dienste van de wereldvrede”: hij verdient de steun van alle overtuigde christenen.

De leden van het Directiecomité van Pro Petri Sede