Algemeen bestuur

Foto gemaakt op 7 maart 2022 bij de Nuntiatuur:
de leden van het Directiecomité omringen de Nuntius, Monseigneur Franco Coppola

Algemeen voorzitter:
M. Bruno Nève de Mévergnies
Ambassadeur Hre.
Route de l’Ourlaine, 5
B-4910 Theux
Tel: +32 (0)87 37 61 11
Email: bruno@neve.be

Algemeen vice-voorzitter:
Ing. Jan Bedaf Velletriweg 32
NL-4721 DN Oudenbosch
Tel: +31 (0)165 31 25 64
Email: bedaf@caiway

Algemeen aalmoezenier en verantwoordelijke Rome-bedevaarten:
Z.E.H. Dirk Van Kerchove
Oudenaardsestraat 22d
B-9500 Geraardsbergen
Tel: +32 (0)54 25 48 78
Email: principaal@scarlet.be

Algemene secretarissen:
Dhr. Jacques Maes
Hemelstraat 36
B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 213 31 90
Email: maesdeclerck@gmail.com

Me Jean-Louis Bosteels
Avenue Franklin Roosevelt 154
B-1050 BruxellesTel: +32 (0)2 647 30 21
Email: jl.bosteels@storrer-law.net

Algemeen Penningmeester en ledenadministratie:
Dhr. Luk De Staercke
Oorloge 7
B-9660 Brakel
Tel: +32 (0)55 42 27 92
Email: luk.de.staercke@skynet.be

Bestuurslid:
Dhr. Kevin Woolmore
Vlieghavenlaan 38
B-3140 Keerbergen
Tel: +32 (0)496 07 25 94
Email: kevinwoolmore@hotmail.com

Hoofdredacteur tijdschrift:
Dhr. Lieven Gorissen
Houtsniplei 23
B-2950 Kapellen
Tel: +32 (0)3 666 23 23
Email: lieven.gorissen@telenet.be

Website:
Z.E.H. Prior Johan Goossens O Praem.
Kerkplein 1
B-1850 Grimbergen
Tel: +32 (0)2 270 95 13
Email: j.goossens@telenet.be