Toespraak van de algemene aalmoezenier
maandag 24 februari 2020

Zeer heilige Vader,
Allereerst zouden wij U willen danken omdat U ons deze morgen in audiëntie hebt willen ontvangen, daags na Uw reis naar Bali, voor een wellicht vermoeiende dag van bezinning en spiritualiteit met de bisschoppen van de twintig landen die liggen aan de Middellandse zee.
Wij weten dat men dit jaar op initiatief van de burgemeester van Rome de 150e verjaardag viert van “Rome, hoofdstad van Italië”. De geschiedenis van onze vereniging “Pro Petri Sede”, die net als “Rome, hoofdstad van Italië” haar 150′ verjaardag viert, is nauw verbonden met de gebeurtenissen van 1870. Nadat een bres werd geslagen nabij de Porta Pia, hebben Belgische journalisten samen met de Belgische en Nederlandse jonge mannen, die tijdens de zestiger jaren van de 19′ eeuw naar Rome waren gekomen om de openbare orde te handhaven in de Pauselijke Staten, om zieken te verzorgen en om de paus, de zalige Pius IX, te beschermen, een vereniging gesticht om de paus, die vanaf dat ogenblik zonder inkomsten zou vallen, materieel te helpen. Ze noemden deze vereniging “Pro Petri Sede”.
Ondertussen is er veel veranderd en begon een nieuwe fase in de geschiedenis. Vele eeuwen geleden noemde Titus Livius, de grote historicus, in zijn monumentaal werk “Ab Urbe Condita Libri”, Rome “caput orbis terrarum” (hoofdstad van de wereld), bijna profetisch, bijna door goddelijke ingeving, want in zijn tijd was Rome enkel de hoofdstad van één staat: het Romeinse rijk. Nu echter is Rome een internationale stad geworden, “non laude sua (niet door eigen roem) sed sanctorum meritis (maar door de verdiensten van de heiligen)” zoals een hymne van een anonieme middeleeuwse dichter het uitdrukt, dus door het feit dat de apostel Petrus zich in deze stad heeft gevestigd, gehoorzaam aan een ingeving van de Heer, zoals de heilige Joannes Paulus II zei bij het begin van zijn pontificaat.
Wij weten dat de pausen altijd niet alleen de vreugden van de Romeinen hebben gedeeld, maar hen ook nabij waren in pijnlijke momenten en dat U, heilige Vader, zeer bekommerd zijt om de armen en de daklozen, die in deze metropool verblijven. Wij weten dat U, bewust van de universele roeping van Rome, in Uw vaderhart hebt gesloten, de slachtoffers van de oorlog in Syrië en elders, zoals ook de talloze migranten en onze broeders en zusters, die getroffen werden door natuurrampen, door de honger en door epidemieën, waar ook ter wereld. Zo is de bekende woordspeling van een Poolse dichter werkelijkheid geworden: “Als u zegt Roma, antwoordt zij u Amor (liefde) “.
Heilige Vader, ter gelegenheid van onze bedevaart willen wij niet alleen onze trouw aan de paus en aan de Heilige Stoel vernieuwen, maar willen wij U ook de opbrengst van onze spaaractie overhandigen. Aldus hopen wij de Stoel van Petrus te kunnen helpen om de ellende in deze prachtige stad en overal ter wereld, te bestrijden.
Zoals U, Heilige Vader, meerdere malen hebt gevraagd, bidden wij voor U elke dag, wij bidden opdat God U zou beschermen en U zou bewaren tot in lengte van dagen voor het welzijn van de Kerk.
Tenslotte vragen wij U nederig Uw apostolische zegen voor ons, voor alle leden van onze vereniging en voor de zieken. En nu zijn wij klaar om te luisteren naar Uw inspirerende boodschap. – Dank U.