Tijdschrift

“PRO PETRI SEDE – GETUIGENIS”

Hoofdredacteur tijdschrift:
Dhr. Lieven Gorissen
Houtsniplei 23
B-2950 Kapellen
Tel: +32 (0)3 666 23 23
Email: lieven.gorissen@telenet.be