PPS – STUDIEDAG – zondag 4 oktober 2020

Zondag 4 oktober 2020 is de studiedag/ledendag Via Pulchritudinis van de Antwerpse afdeling toch kunnen doorgaan, ondanks alle Corona-problemen. Een mooie en verzorgde H. Mis in de kerk van Sint-Jacob, met Z.E.H. Kurt Priem als celebrant en Z.E.H. Pierre François als concelebrant, werd opgeluisterd door de Schola Gregoriana Cantabo. De preek sloot aan bij de lezingen over de wijngaard, die ofwel geen vruchten oplevert, ofwel waar de wijnbouwers de vruchten voor zichzelf willen houden. Z.E.H. Priem had het over het vernietigend effect van hebzucht. De H. Mis werd bijgewoond door een veertigtal aanwezigen. De vlag van PPS-Antwerpen was zoals gebruikelijk prominent aanwezig, maar wel achter het kruis.

Wegens Corona hield de Antwerpse afdeling dit jaar geen aparte zielendienst voor haar overleden leden, maar werden ze bij deze gelegenheid herdacht.

Bidt voor het zielenheil van:
Dhr. Albert Mangiapan
Jonkheer Jean Mertens de Wilmars
Mw. Simonne Michielsens
Dhr. Edgard Poelemans
Kanunnik Jan Schrooten
Jonkheer Jean van Lidth de Jeude
Baron Josephus Van Tichelen-de Corswarem

Mw. Gilberte Vandeplas-Gasia

Dank God dat de Antwerpse afdeling slechts 8 overledenen telt dit jaar! Dat is een bijzondere genade in een periode waarin velen extra overleden zijn.
Nadien zijn we met 27 deelnemers gaan lunchen in The Bistro, een nabijgelegen restaurant. Dit was de gelegenheid om 3 leden van PPS bijzonder in de bloemetjes te zetten: Dr. P. De Mazière en mevrouw Godelieve Peeters, 65 jaar getrouwd, de heer Lieven Gorissen, 55 jaar getrouwd (zeer spijtig dat echtgenote Els er niet bij kon zijn wegens gezondheid) en de heer Jacques Maes en mevrouw Chantal De Clerck, 30 jaar getrouwd. De nieuwe voorzitter van de Antwerpse afdeling, Jacques Maes, kreeg ook de gouden medaille van het bisdom, en jonkheer de Corswarem, penningmeester, de zilveren. Het was evenwel Lieven Gorissen, die na bijna 50 jaar ten dienste van PPS, het voorzitterschap overdroeg aan Jacques Maes, die de hoogst mogelijke onderscheiding van de Paus in ontvangst mocht nemen van algemeen voorzitter Bruno Nève de Mévergnies. Hij ontving de benoeming tot commandeur met ster in de Orde van Gregorius de Grote.
We mogen terugzien op een geslaagde activiteit. AMDG!
Dank aan onze fotograaf Ignace de Corswarem voor de mooie foto’s.
    

Laissez-nous votre commentaire !